Radix teater- og kulturformidling 

 

- er et fritt kulturforetak med fokus på scenisk formidling og helhetlig opplevelseproduksjon.

Vi ble stiftet i februar 1994 og har produsert og turnert i inn- og utland.

 

Radix tar oppdrag innen regi,  produksjon, cast- og skuespillerformidling, samt manus og konseptutvikling.

 

Radix teater- og kulturformidling har over tyve års erfaring med et rikt nettverk av dyktige samarbeidspartnere fra ulike faggrupper som blir hentet inn ved behov.

 

Kontakt oss på radixteater@online.no eller ring (+47) 92824479 for formidlings-bistand!

TusenFryd AS

Hamsundagene

Heineken

Aker Maritime AS

SkiVM2011

NRK

HiOA

Nordlandsmuseet

Gyro AS

Pravda Film AS